Telefon informatii: 0252-395190

Proiecte de hotarare

Lista proiectelor de hotarare consiliului local Branistea pe anul in curs o aveti detaliata in tabelul de mai jos:

'

Nume fisier Dimensiune Data & Ora
An Adobe Acrobat file 2021.09.20 - Proiect de hotărâre privind alegere președinte de ședință în perioada octombrie - decembrie 2021 153.49 KB 2021-09-20 13:10:42
An Adobe Acrobat file 2021.09.20 - Proiect de Hotărâre privind desemnare reprezentant consiliu local in consiliu de administratie scoala 79.4 KB 2021-09-20 13:10:41
An Adobe Acrobat file 2021.08.27 - Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului Comunei Branistea si actualizarea listei de investitii pe anul 2021 1.48 MB 2021-08-27 11:18:24
An Adobe Acrobat file 2021.08.10 - Proiect de hotarare privind aprobarea documentatiei cadastrale cu propunere de dezmebrare imobil cu CF 50888 644.34 KB 2021-08-10 14:17:32
An Adobe Acrobat file 2021.07.20 - Proiect de hotărâre privind aprobarea Strategiei de Dezvoltare Locală a Comunei Braniștea pentru perioada 2021-2027 6.25 MB 2021-07-20 15:12:58
An Adobe Acrobat file 2021.07.19 - Proiect de hotarare privind aprobare indicatori tehnico-economici ”Amenajare Parc - Zona Cinteză” 179.05 KB 2021-07-20 14:14:12
An Adobe Acrobat file 2021.07.15 - Proiect de hotărâre privind aprobarea conturilor de execuție la 30.06.2021 180.48 KB 2021-07-15 22:03:48
An Adobe Acrobat file 2021.07.15 - Proiect de hotărâre privind rectificarea Bugetului Comunei Branistea si actualizarea listei de investitii pe anul 2021 1.77 MB 2021-07-15 22:03:46
An Adobe Acrobat file 2021.07.09 - Proiect de hotarare privind inlocuire reprezentant in AGA Apă și Canalizare Mehedinți 84.18 KB 2021-07-15 22:03:43
An Adobe Acrobat file 2021.06.22 - Proiect de hotarare privind Creșterea competitivității sectorului agricol al Comunei Braniștea 167.92 KB 2021-06-22 11:34:34
An Adobe Acrobat file 2021.06.18 - Proiect de hotarare privind aprobarea realizarii proiectului ”Cresterea eficientei energetice a cladirii Gradinitei Branistea” 155.45 KB 2021-06-22 11:34:32
An Adobe Acrobat file 2021.06.17 - Proiect de hotărâre privind alegere președinte de ședință în perioada iulie - septembrie 2021 154.25 KB 2021-06-17 15:20:04
An Adobe Acrobat file 2021.06.17 - Proiect de hotărâre privind actualizarea listei de investiții pe anul 2021 203.64 KB 2021-06-17 15:20:03
An Adobe Acrobat file 2021.05.06 - Proiect de hotărâre privind aprobarea toaletării unor arbori de pe domeniul public al Comunei Braniștea 185.04 KB 2021-05-06 09:04:50
An Adobe Acrobat file 2021.05.06 - Proiect de hotărâre privind aprobarea achiziționării serviciilor de asistență și reprezentare juridică 198.13 KB 2021-05-06 09:04:47
An Adobe Acrobat file 2021.04.13 - Proiect de hotărâre privind aprobarea conturilor de execuție la 31.03.2021 308.81 KB 2021-04-15 09:14:40
An Adobe Acrobat file 2021.04.13 - Proiect de hotărâre privind aprobarea Bugetului Consiliului Local al Comunei Braniștea și a listei de investiții pe anul 2021 1.73 MB 2021-04-15 09:14:38
An Adobe Acrobat file 2021.04.12 - Proiect de hotărâre privind actualizarea Planului de analiză și acoperire a riscurilor 229.76 KB 2021-04-15 09:14:36
An Adobe Acrobat file 2021.04.12 - Proiect de hotărâre privind aprobare Plan pentru asigurarea resurselor umane, materiale și financiare - situații de urgență 290.33 KB 2021-04-15 09:13:09
An Adobe Acrobat file 2021.03.25 - Proiect de hotărâre privind alegere președinte de ședință în perioada aprilie - iunie 2021 263.37 KB 2021-03-25 09:43:45
An Adobe Acrobat file 2021.03.22 - Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei, statului de funcții și personal pentru anul 2021 306.75 KB 2021-03-25 09:43:42
An Adobe Acrobat file 2021.03.04 - Proiect de hotărâre privind instituirea taxei de salubrizare și aprobarea Regulamentului 159.04 KB 2021-03-25 09:43:38
An Adobe Acrobat file 2021.02.19 - Proiect de hotărâre privind reorganizare rețea școlară unități de învățământ pentru anul 2021 - 2022 482.24 KB 2021-02-19 11:15:35
An Adobe Acrobat file 2021.01.21 - Proiect de hotarare privind aprobarea Planului de acțiuni și de lucrări de interes local pe anul 2021 157.74 KB 2021-01-21 11:19:58
An Adobe Acrobat file 2021.01.21 - Proiect de hotarare privind desemnare membrii in comisie evaluare performante profesionale Secretar General UAT 194.91 KB 2021-01-21 11:19:56
An Adobe Acrobat file 2021.01.21 - Proiect de hotarare privind aprobare conturi de executie la 31.12.2020 327.06 KB 2021-01-21 11:19:53
An Adobe Acrobat file 2021.01.06 - Proiect de hotarare privind acoperirea din excedentul bugetului local a deficitului secțiunii de dezvoltare 141.19 KB 2021-01-06 13:53:20
An Adobe Acrobat file 2020.12.24 - Proiect de hotărâre privind alegere președinte de ședință în perioada ianuarie 2021 - martie 2021 261.12 KB 2020-12-28 10:23:39
An Adobe Acrobat file 2020.12.24 - Proiect de hotărâre privind aprobare strategie de tarifare apă și canalizare 144.94 KB 2020-12-28 10:23:37
An Adobe Acrobat file 2020.12.22 - Proiect de hotarare privind aprobare tarife pentru prestare servicii de apă și canalizare 172.88 KB 2020-12-28 10:23:34
An Adobe Acrobat file 2020.12.23 - Proiect de hotărâre privind aprobare cuantum și numar burse 256.42 KB 2020-12-28 10:23:31
An Adobe Acrobat file 2020.12.22 - Proiect de hotarare privind rectificarea bugetului și actualizarea listei de investiții pe anul 2020 6.82 MB 2020-12-22 13:51:22
An Adobe Acrobat file 2020.12.22 - Proiect de hotărâre privind aprobarea salariilor de bază pentru Aparatul de specialitate al Primarului Comunei Braniștea 204.66 KB 2020-12-22 13:42:02
An Adobe Acrobat file 2020.12.22 - Proiect de hotarare privind aprobare inscriere Primaria Braniștea in ghiseul.ro 212.49 KB 2020-12-22 13:41:59
An Adobe Acrobat file 2020.12.10 - Proiect de hotarare privind rectificarea bugetului și actualizarea listei de investiții pe anul 2020 6.76 MB 2020-12-11 17:59:20
An Adobe Acrobat file 2020.11.10 - Proiect de hotarare privind aprobarea impozitelor și taxelor locale pe anul 2021 1004.5 KB 2020-11-10 09:32:32
An Adobe Acrobat file 2020.11.04 - Proiect de hotarare privind aprobare indicatori tehnico-economici construire Pod peste Raul Drincea II - Zona Tolea 248.6 KB 2020-11-04 18:09:23
An Adobe Acrobat file 2020.11.04 - Proiect de hotărâre privind aprobarea conturilor de execuție la 30.09.2020 308.04 KB 2020-11-04 18:09:20
An Adobe Acrobat file 2020.10.29 - Proiect de hotărâre privind alegerea Viceprimarului Comunei Branistea 149.31 KB 2020-10-30 21:47:18
An Adobe Acrobat file 2020.10.29 - Proiect de hotărâre privind alegerea comisiei de validare și de numărare a voturilor 183.36 KB 2020-10-30 21:46:08
An Adobe Acrobat file 2020.10.29 - Proiect de hotărâre privind organizarea comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Braniștea 209.48 KB 2020-10-30 21:45:49
An Adobe Acrobat file 2020.10.29 - Proiect de hotărâre privind alegerea presedintelui de sedinta pe perioada noiembrie 2020 - ianuarie 2021 261.34 KB 2020-10-30 21:45:32
An Adobe Acrobat file 2020.09.21 - Proiect de hotărâre privind rectificarea Bugetului Comunei Branistea si actualizarea listei de investitii pe anul 2020 1.84 MB 2020-09-21 11:20:03
An Adobe Acrobat file 2020.09.16 - Proiect de hotărâre privind aprobarea contului de executie la 30.06.2020 310.49 KB 2020-09-17 09:53:53
An Adobe Acrobat file 2020.09.03 - Proiect de hotărâre privind aprobarea Nomenclatorului stradal al Comunei Braniștea, județul Mehedinți 353.59 KB 2020-09-03 15:33:22
An Adobe Acrobat file 2020.08.25 - Proiect de hotărâre privind rectificarea Bugetului Comunei Branistea si actualizarea listei de investitii pe anul 2020 7.07 MB 2020-08-25 13:25:09
An Adobe Acrobat file 2020.08.25 - Proiect de hotărâre privind predarea amplasamanetului către MDRAP - CNI - ”Modernizare infrastructură de transport” 217.36 KB 2020-08-25 13:25:04
An Adobe Acrobat file 2020.08.17 - Proiect de hotărâre privind aderarea UAT Braniștea la ADI Audit - MH 172.32 KB 2020-08-25 13:24:58
An Adobe Acrobat file 2020.08.17 - Proiect de Hotărâre privind desemnare reprezentant consiliu local in consiliu de administratie scoala 161.01 KB 2020-08-25 13:24:53
An Adobe Acrobat file 2020.07.27 - Proiect de hotarare privind aprobare completare inventar domeniu public al Comunei Branistea 237.17 KB 2020-07-28 14:06:20
An Adobe Acrobat file 2020.07.27 - Proiect de hotarare privind aprobare achiziție servicii implementare RENNS 144.39 KB 2020-07-28 14:06:18
An Adobe Acrobat file 2020.06.19 - Proiect de hotărâre privind mandatare reprezentant in AGA pentru Management Servicii Apa si Canalizare 180.08 KB 2020-06-19 11:16:02
An Adobe Acrobat file 2020.06.19 - Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului și actualizarea listei de investiții 1.56 MB 2020-06-19 11:16:00
An Adobe Acrobat file 2020.06.19 - Proiect de hotărâre alegere presedinte de sedinta 148.21 KB 2020-06-19 11:15:55
An Adobe Acrobat file 2020.05.20 - Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului și actualizarea listei de investiții 6.46 MB 2020-05-20 13:46:22
An Adobe Acrobat file 2020.05.14 - Proiect de hotărâre privind validare mandat consilier local TICANĂ CONSTANTIN-DANIEL 212.32 KB 2020-05-14 10:57:03
An Adobe Acrobat file 2020.04.24 - Proiect de hotărâre privind constatarea incetării mandatului de consilier local al domnului Ticana Nicolae 192.4 KB 2020-04-24 10:30:08
An Adobe Acrobat file 2020.04.22 - Proiect de Hotarare privind aprobarea incredințării directe a contractului de servicii salubrizare 392.49 KB 2020-04-23 09:50:01
An Adobe Acrobat file 2020.04.21 - Proiect de hotărâre privind aprobarea conturilor de execuție la 31.03.2020 167.7 KB 2020-04-23 09:49:56
An Adobe Acrobat file 2020.03.06 - Proiect de hotărâre privind aprobarea Organigramei, statului de funcții și personal pe anul 2020 254.96 KB 2020-03-06 09:49:09
An Adobe Acrobat file 2020.03.04 - Proiect de hotărâre privind aprobare Regulament de Organizare și funcționare Consiliul Local Braniștea 517.46 KB 2020-03-04 10:00:03
An Adobe Acrobat file 2020.02.26 - Proiect de hotarare privind aprobare obiectiv de investiții ”Amenajare locuri de joacă în Comuna Braniștea, județul Mehedinți” 168.49 KB 2020-02-26 15:37:21
An Adobe Acrobat file 2020.02.26 - Proiect de hotărâre privind aprobare Regulament măsuri metodologice, organizatorice privind circulație proiecte hotărâre 320.69 KB 2020-02-26 15:36:10
An Adobe Acrobat file 2020.02.25 - Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de Organizare și Funcționare al Primăriei Comunei Braniștea 386.72 KB 2020-02-25 10:47:33
An Adobe Acrobat file 2020.02.18 - Proiect de hotărâre privind aprobarea Bugetului Comunei Braniștea pe anul 2020 3.27 MB 2020-02-18 13:37:30
An Adobe Acrobat file 2020.02.11 - Proiect de hotărâre privind alegerea președintelui de ședință pentru perioada martie 2020 - mai 2020 77.09 KB 2020-02-12 13:43:59
An Adobe Acrobat file 2020.02.11 - Proiect de hotărâre privind implementarea și eliberarea formatului unic al modelului card parcare persoane cu handicap 304.18 KB 2020-02-11 10:11:21
An Adobe Acrobat file 2020.02.11 - Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare al Compartimentului de Asistență Socială 1.33 MB 2020-02-11 10:11:10
An Adobe Acrobat file 2020.02.11 - Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de acțiuni și de lucrări de interes local pe anul 2020 204.57 KB 2020-02-11 10:10:53
An Adobe Acrobat file 2019.01.29 - Proiect de hotărâre privind aprobarea casării autoturismului Dacia Logan și achiziționare autoturism nou 153.69 KB 2020-01-29 11:09:23
An Adobe Acrobat file 2020.01.23 - Proiect de hotărâre privind aprobarea contului de execuție la 31 decembrie 2019 516.78 KB 2020-01-23 09:24:05
An Adobe Acrobat file 2020.01.23 - Proiect de hotărâre privind instituirea taxei de salubrizare pe raza UAT Comuna Braniștea 787.87 KB 2020-01-23 09:23:36
An Adobe Acrobat file 2020.01.07 - Proiect de hotărâre privind aprobarea acoperirii temporare a golurilor de casa 112.14 KB 2020-01-07 15:48:10
An Adobe Acrobat file 2019.12.23 - Proiect de hotărâre privind reorganizare rețea școlară unități de învățământ pentru anul 2020 - 2021 472.33 KB 2019-12-23 15:13:12
An Adobe Acrobat file 2019.12.23 - Proiect de hotărâre privind rectificarea Bugetului Comunei Braniștea pe anul 2019 2.29 MB 2019-12-23 14:34:42
An Adobe Acrobat file 2019.12.13 - Proiect de hotărâre privind rectificarea Bugetului Comunei Braniștea pe anul 2019 2.33 MB 2019-12-13 08:40:35
An Adobe Acrobat file 2019.12.13 - Proiect de hotărâre privind acceptarea sumei de 5000 de lei cu titlu de sponsorizare 94.26 KB 2019-12-13 08:40:31
An Adobe Acrobat file 2019.11.22 - Proiect de hotărâre privind alegerea președintelui de ședință pentru perioada decembrie 2019 - februarie 2020 82.75 KB 2019-11-22 10:23:00
An Adobe Acrobat file 2019.11.21 - Proiect de hotărâre privind reorganizarea Serviciului Voluntar pentru Situații de Urgență 1019.37 KB 2019-11-22 10:23:00
An Adobe Acrobat file 2019.11.21 - Proiect de hotărâre privind acordare ajutor de înmormântare pentru FLAIMOC ANTONINA 96.96 KB 2019-11-22 10:22:59
An Adobe Acrobat file 2019.11.21 - Proiect de hotărâre mandatare reprezentant al Cl Branistea în AGA Apă și Canalizare Mehedinți 193.52 KB 2019-11-22 10:22:59
An Adobe Acrobat file 2019.11.14 - Proiect de hotărâre privind rectificarea Bugetului Comunei Braniștea pe anl 2019 2.34 MB 2019-11-14 09:04:10
An Adobe Acrobat file 2019.10.28 - Proiect de hotarare privind aprobarea conturilor de execuție ale bugetului local propriu la data de 30.09.2019 5.69 MB 2019-10-28 11:24:58
An Adobe Acrobat file 2019.10.17 - Proiect de hotărâre privind valorile impozabile, impozitele și taxele locale și alte taxe aplicabile în Comuna Braniștea în anul 2020 1.13 MB 2019-10-17 10:10:15
An Adobe Acrobat file 2019.09.26 - Proiect de hotărăre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru investitia ”Construire garaj ISU 293.82 KB 2019-09-26 09:33:38
An Adobe Acrobat file 2019.09.19 - Proiect de hotărâre privind aprobarea amenajamentului pastoral în UAT Braniștea 170.93 KB 2019-09-19 09:10:21
An Adobe Acrobat file 2019.09.13 - Proiect de hotărâre privind rectificare buget si actualizare lista de investitii 3.31 MB 2019-09-13 14:18:49
An Adobe Acrobat file 2019.09.13 - Proiect de hotărâre privind desemnare reprezentant in Consiliul de administratie al Scolii 131.05 KB 2019-09-13 13:11:09
An Adobe Acrobat file 2019.09.13 - Proiect de hotărâre privind alegere presedinte de sedință 84.48 KB 2019-09-13 13:11:05
An Adobe Acrobat file 2019.08.21 - Proiect de hotarare privind rectificarea Bugetului Comunei Braniștea și actualizarea listei de investiții pe anul 2019 3.18 MB 2019-08-21 14:06:08
An Adobe Acrobat file 2019.08.13 - Proiect de hotarare aprobare studiu fezabilitate si indicatori tehnico-economici Construire garaj ISU 346.84 KB 2019-08-13 11:35:14
An Adobe Acrobat file 2019.08.02 - Proiect de hotarare aprobare Organigrama, Stat de functii si de personal 387.89 KB 2019-08-02 13:24:39
An Adobe Acrobat file 2019.07.30 - Proiect de hotarare mandatare reprezentant in AGA apa si Canalizare Mehedinti 171.9 KB 2019-07-30 11:01:04
An Adobe Acrobat file 2019.07.26 - Proiect de hotărâre aprobare Plan masuri privind colectarea selectiva a deseurilor generate de Primaria Branistea 374.3 KB 2019-07-29 11:06:06
'

Mai multe din această categorie: « Componenta Consiliului Local Hotarari »