Telefon informatii: 0252-395190

ANUNT PROMOVARE GRAD PROFESIONAL

Luni, 20 Ianuarie 2020 14:40 Scris de 

ANUNT

            Având în vedere prevederile art. 618, alin. 1, alin. 4 și alin. 22 din Codul administrativ, vă înștiințăm că în cadrul Primăriei Comunei Braniștea va avea loc în perioada 27.02.2020 – 28.02.2020 examen de promovare în grad profesional, în limita funcțiilor publice rezervate promovării, cu încadrarea fondurilor bugetare alocate.

            Condițiile de desfășurare a examenului de promovare: Examenul se va desfășura la sediul Primăriei Comunei Braniștea, str. Mihai Viteazul, nr. 8, după cum urmează:

  1. Examenul de promovare în funcția de inspector, grad profesional superior: proba scrisă – 27.02.2020, orele 1000 și interviul – 28.02.2020, orele 1400.

            Condițiile de participare la examenul de promovare:

            Pentru a participa la concursul sau examenul de promovare în gradul profesional imediat superior celui deținut, funcționarul public trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiții:

a)     Să aibă cel puțin 3 ani vechime în gradul profesional al funcției publice din care promovează;

b)     Să fi obținut cel puțin calificativul ”bine” la evaluarea anuală a performanțelor individuale în ultimii 2 ani calendaristici;

c)     Să nu aibă în cazierul administrativ o sancțiune disciplinară neradiată în condițiile prezentei legi.

Funcția publică pentru care se organizează examenul și compartimentul din care face parte:

Nr. crt.

Denumire funcție

Categorie

Clasa

Grad profesional deținut

Compartimentul

Gradul profesional pentru care se organizează examenul

1.

Inspector

Execuție

I

Principal

Financiar-Contabil

Superior

             Dosarul de concurs se depune de către candidați în termen de 20 de zile de la data afișării anunțului privind organizarea examenului sau concursului de promovare și conține în mod obligatoriu:

a)     formularul de înscriere;

b)     copie de pe carnetul de muncă sau adeverință în vederea atestării vechimii în gradul profesional din care se promovează;

c)     copii de pe rapoartele de evaluare a performanțelor individuale din ultimii 2 ani;

d)     cazierul administrativ sau documente care atestă îndeplinirea condițiilor prevăzute la art. 479, alin. 1, lit. d din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ.

Dosarul de înscriere la concursul sau examenul de promovare se depune la sediul Primăriei Comunei Braniștea și trebuie să conțină în mod obligatoriu documentele prevăzute la art. 479 din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ.

Relații suplimentare se pot obține în intervalul orar 0800 – 1600 de luni până vineri la nr. de telefon 0252395190 la domnul Blăgniceanu Ionuț.

Bibliografia pentru examenul de promovare în gradul profesional superior:

a)     OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ;

b)     Legea nr. 188/1999 – Statutul funcționarilor publici, republicată; 

c)     Legea nr. 7/2004 privind codul de conduită a funcționarilor publici;

d)     Decret nr. 209 din 5 iulie 1976 pentru aprobarea Regulamentului operaţiilor de casa;

e)     Legea nr. 22 din 18 noiembrie 1969 privind angajarea gestionarilor, constituirea de garantii şi răspunderea în legătură cu gestionarea bunurilor agenţilor economici, autorităţilor sau instituţiilor publice**)

f)      Codul fiscal – Taxe și impozite

g)     Codul de procedură fiscal – Taxe și impozite.

 

Citit 909 ori
Evaluaţi acest articol
(0 voturi)