Telefon informatii: 0252-395190

Super User

Super User

Miercuri, 16 Septembrie 2020 09:33

Asistenta sociala

 ''

Joi, 08 August 2019 20:18

Lista cu documente de interes public

LISTA DOCUMENTELOR DE INTERES PUBLIC CONFORM LEGII NR. 544/2001 PRIVIND LIBERUL ACCES LA INFORMAȚII DE INTERES PUBLIC

Joi, 08 August 2019 20:17

Raport aplicare Legea 544/2001

Raport de evaluare a implementării Legii nr. 544/2001, pe anul 2018

Joi, 08 August 2019 20:12

Reclamatie administrativa

Reclamația administrativă

Dacă nu ai primit răspuns la solicitările adresate Primăriei Comunei Braniștea ori dacă te consideri lezat în dreptul tău privind accesul la informațiile de interes public prin aceea că răspunsul pe care l-ai primit de la Primăria Comunei Braniștea nu este în concordanță su solicitarea ta, ne poți adresa o reclamație administrativă.

Reclamatia administrativa va avea un format tip, conform modelelor de pe site, si va fi depusa în termen de 30 de zile de la luarea la cunostinta a refuzului explicit sau tacit al angajatilor Primăriei Comunei Braniștea de a aplica prevederile Legii nr. 544/2001 si a Normelor de aplicare a acesteia.
Vei primi un raspuns în termen de 15 zile de la depunerea reclamației, indiferent daca soluția este favorabila sau nefavorabila. În cazul în care reclamația se dovedește a fi întemeiata, raspunsul trebuie sa contina informatiile solicitate initial si dupa caz, masurile dispuse, respectiv sesizarea comisiei de disciplina, în cazul functionarului public vinovat de aceasta situație, în conditiile legii.
 
Plângerea în instanța
Persoana care se considera vatamata în drepturile sale prevazute de Legea nr. 544/2001, cu modificarile si completarile ulterioare, poate face plângere la sectia de contencios administrativ a tribunalului. Instanta poate obliga autoritatea sau institutia publica sa furnizeze informatiile de interes public solicitate si sa plateasca daune morale si/sau patrimoniale.
Hotarârea tribunalului este supusa recursului.
Decizia Curtii de apel este definitiva si irevocabila.
Atât plângerea, cât si apelul se judeca în instanta în procedura de urgenta si sunt scutite de taxa de timbru.
 
 

  RECLAMAŢIE ADMINISTRATIVĂ 

- model - 

Denumirea autorităţii sau instituţiei publice ....................
Sediul/Adresa ....................................................
Data .............................................................

Stimate domnule/Stimată doamnă ...................................,


Prin prezenta formulez o reclamaţie administrativă, conform Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public, cu modificările şi completările ulterioare, întrucât la cererea nr. ......... din data de ............ nu am primit informaţiile solicitate în termenul legal, stabilit de lege.

Documentele de interes public solicitate erau următoarele: ........................

Documentele solicitate se încadrează în categoria informaţiilor de interes public, din următoarele considerente: .....

Prin prezenta solicit revenirea asupra deciziei de a nu primi informaţiile de interes public solicitate în scris/în format electronic, considerând că dreptul meu la informaţie, conform legii, a fost lezat.

Vă mulţumesc pentru solicitudine,

................................
(semnătura petentului)

Numele şi adresa petentului ..........................
Adresa ...............................................
Telefon ..............................................
Fax ..................................................

Formular–tip cerere de informatii de interes public

Denumirea autorității sau instituției publice ...................................................

Sediul/Adresa.........................................................................................

Data....................................................................................................

 

Stimate domnule/Stimată doamnă......................................,

 

Prin prezenta formulez o cerere conform Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public, cu modificările și completările ulterioare. Doresc să primesc o copie de pe următoarele documente (petentul este rugat să enumere cât mai concret documentele sau informațiile solicitate): .............................................................

Doresc ca informațiile solicitate să îmi fie furnizate:

Pe e-mail, la adresa ..........................................................................

Pe e-mail in format editabil: .......................la adresa.......................

Pe format de hartie, la adresa..........................................................

Sunt dispus să plătesc costurile aferente serviciilor de copiere a documentelor solicitate (dacă se solicită copii în format scris).

Vă mulțumesc pentru solicitudine,

.................................................

semnatura petentului (optional)

Numele și prenumele petentului.....................................................

Adresa la care se solicită primirea răspunsului/E-mail ..................

Profesia (opțional)...........................................................................

Telefon (opțional) ..........................................................................

Persoana responsabila cu aplicarea prevederilor Legii nr. 544/2001 este Secretarul Comunei Branistea, domnul Blagniceanu Ionut. Acesta poate fi contactat zilnic intre orele 08:00 - 16:00 prin telefon 0252.395190 sau prin e-mail la adresa Această adresă de email este protejată de spambots. Trebuie să aveți JavaScript activat ca să o puteți vedea.

Joi, 08 August 2019 19:59

Buletin informativ

Phasellus viverra nulla ut metus varius laoreet. Quisque rutrum. Aenean imperdiet.

Joi, 08 August 2019 19:45

Petitii

Prin PETIŢIE se înţelege cererea, reclamaţia, sesizarea sau propunerea formulată în scris ori prin postă electronică, pe care un cetăţean sau o organizaţie legal constituită o poate adresa autorităţilor şi instituţiilor publice centrale şi locale, serviciilor publice descentralizate ale ministerelor şi ale celorlalte organe centrale, companiilor şi societăţilor naţionale, societăţilor comerciale de interes judeţean sau local, precum şi regiilor autonome, denumite în continuare autorităţi si instituţii publice. (art. 2 din Ordonanţa Guvernului nr. 27/2002 privind reglementarea activităţii de soluţionare a petiţiilor cu modificările ulterioare).

Petițiile se pot transmite fie prin corespondență la adresa ”Primăria Comunei Braniștea, Sat Braniștea, Comuna Braniștea, Județul Mehedinți, cod poștal 227491”, fie prin poștă electronică la adresa de e-mail: Această adresă de email este protejată de spambots. Trebuie să aveți JavaScript activat ca să o puteți vedea..

Vă informăm că petițiile anonime sau cele în care nu sunt trecute datele de identificare nu se iau în considerare și se clasează conform art. 7 din OG nr. 27/2002, privind reglementarea activității de soluționare a petițiilor

Joi, 08 August 2019 19:45

Program de audiente

Programul de audiente al aparatului de conducere al Primariei Comunei Branistea este urmatorul:

Joi, 08 August 2019 19:44

Program de functionare

Programul de functionare al Primariei Comunei Branistea este de LUNI până VINERI între orele 0800 - 1600.

Pagina 1 din 6