Telefon informatii: 0252-395190

EXAMEN PROMOVARE GRAD INSPECTOR SPECIALITATE GRADUL IA

Marți, 18 August 2020 13:33 Scris de 

Având în vedere prevederile art. 411 din Anexa la HG nr. 286/2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare, Primăria Comunei Braniștea organizează în data de 31.08.2020, ora 1000 examen de promovare în gradul profesional IA a personalului contractual încadrat pe funcția de inspector de specialitate, grad profesional I, din cadrul Compartimentului Financiar-Contabil, probă scrisă, la sediul Primăriei Comunei Braniștea .

Condițiile de participare la examen sunt:

-       să aibă o vechime de minimum 3 ani în gradul profesional din care promovează;

-       să fi obținut calificativul „foarte bine” la evaluarea performanțelor profesionale individuale, cel puțin de două ori în ultimii 3 ani, în care acesta s-a aflat în activitate.

Relații suplimentare se pot obține la Secretarul General al Comunei Braniștea, telefon 0374049508, precum și pe e-mail Această adresă de email este protejată de spambots. Trebuie să aveți JavaScript activat ca să o puteți vedea. .

Bibliografia necesară susținerii examenului de promovare a personalului contractual în grad profesional este:

  1. Legea nr. 22/1969 privind angajarea gestionarilor, constituirea de garanții și răspunderea în legătură cu gestionarea bunurilor agenților economici, autorităților sau instituțiilor publice, cu modificările și completările ulterioare
  2. HG nr. 2230/1969 privind gestionarea bunurilor materiale ale organizațiilor socialiste, cu modificările și completările ulterioare
  3. OMFP 2861/2009 pentru aprobarea Normelor privind organizarea și efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor și capitalurilor proprii, cu modificările și completările ulterioare;
  4. OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ;
  5. Decret nr. 209 din 5 iulie 1976 pentru aprobarea Regulamentului operațiilor de casa;
  6. Codul fiscal – Taxe și impozite
  7. Codul de procedură fiscal – Taxe și impozite și stingerea creanțelor fiscale .
Citit 716 ori
Evaluaţi acest articol
(0 voturi)