Telefon informatii: 0252-395190

Proiecte

Lista proiectelor consiliului local Branistea pe anul in curs o aveti detaliata in tabelul de mai jos:

 

 

   ANUL 2019

        PROIECT ”CONSTRUIRE GARAJ UTILAJE AGRICOLE ISU ȘI ÎMPREJMUIRE”
        În data de 17.10.2019 s-a semnat contractul pentru execuția unui garaj pentru utilajele Serviciului Voluntar pentru Situații de Urgență și autoturismele Primăriei Comunei Braniștea, cu SC MEDIA RAPID CONSTRUCT SRL, contract ce are o valoare de 429.911,91 lei fără TVA.
        Construcția va avea regim de înălțime de parter și destinația va fi de garaj și spații administrative. Garajul va cuprinde un singur spațiu interior cu suprafața de 239,40 m2 iar spațiul administrativ va cuprinde 2 birouri în suprafață totală de 35,44 m2, precum și un grup sanitar.        

 

        ANUL 2018

        PROIECT ”MODERNIZARE ILUMINAT PUBLIC STRADAL ÎN COMUNA BRANIȘTEA, JUDEȚUL MEHEDINȚI”
       In data de 07.09.2018 s-a semnat Contractul de finanțare prin Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale cu o valoare totală de 279.244,46 lei pentru obiectivul ”Modernizarea iluminatului public stradal în Comuna Braniștea” prin montarea a 279 de lămpi cu led în Satele Goanța și Braniștea. 
Prin modernizarea sistemului de iluminat public stradal al Comunei Braniștea s-a urmărit realizarea următoarelor obiective:
       1. ameliorarea securității, siguranței şi confortului cetățenilor pe timp de noapte, prin aducerea iluminatului stradal la valorile cantitative şi calitative din prescripțiile naţionale şi internaționale în domeniu;
       2. limitarea impactului asupra mediului:
       - prin alegerea de produse care utilizează mai puține materii prime, produse alcătuite din
materiale recuperabile;
       - reducerea consumului de energie electrică și, implicit, a gazelor cu efect de seră;
       3. atenția acordată durabilitătii produsului prin utilizarea de corpuri de iluminat care permit minimizarea cheltuielilor de întreținere;
       4. realizarea unui sistem de iluminat coerent, prin integrarea funcțiilor iluminatului public: funcționalitate și eficiență energetică.
 
       PROIECT ”MODERNIZARE DRUMURI DE INTERES LOCAL ÎN COMUNA BRANIȘTEA, JUDEȚUL MEHEDINȚI”
       În data de 09.07.2018 s-a semnat contractul de proiectare și execuție a 5,85 km de drumuri de interes local în Comuna Braniștea, județul Mehedinți. Valoarea totală a investiției se ridică la suma de 4.053.050,44 lei fără TVA, sumă care este asigurată prin Programul Național de Dezvoltare Locală (PNDL).

 

        ANUL 2017
 
       PROIECT ”PARTNERS IN SAFETY”
       În data de 16.03.2017 UAT Comuna Braniștea, a semnat contractul de finanțare alături de partenerii din UAT Comuna Broșteni, județul Mehedinți și Municipalitatea Boynitsa din Regiunea Vidin - Bulgaria, contract care are o valoare totală de 1.048.809,39 euro, prin Programul Interreg V-A România - Bulgaria 2014 - 2020, Axa prioritară nr. 3: O regiune sigură, Obiectivul specific 3.1.: Pentru îmbunătățirea gestionării comune a riscurilor în zona transfrontalieră. Proiectul vizează achiziția de echipamente corespunzătoare reacției în caz de situații de urgență, având ca scop dezvoltarea capacităţii operaţionale a acestor unități administrative.
       În cadrul acestui proiect, UAT Comuna Braniștea va achiziționa utilaje și echipamente în valoare totală de 431.316,26 euro, constând în:
       - autospecială de stins incendii;
       - buldoexcavator;
       - plug de zăpadă;
       - tractor;
       - remorcă.