Telefon informatii: 0252-395190

Hotarari

Lista hotararilor Consiliului Local al Comunei Branistea pentru anul in curs:

'

Nume fisier Dimensiune Data & Ora
An Adobe Acrobat file 2020.09.23 - HCL nr. 30 privind rectificarea Bugetului Comunei Braniștea și actualizarea listei de investiții pe anul 2020 1.47 MB 2020-09-23 18:52:12
An Adobe Acrobat file 2020.09.23 - HCL nr. 29 privind aprobare cont de executie la 30.06.2020 300.14 KB 2020-09-23 18:52:09
An Adobe Acrobat file 2020.08.31 - HCL nr. 28 privind rectificarea Bugetului Comunei Braniștea și actualizarea listei de investiții pe anul 2020 1.67 MB 2020-09-01 10:36:02
An Adobe Acrobat file 2020.08.31 - HCL nr. 27 privind predare amplasament către CNI - Modernizare infrastructura de transport in Comuna Branistea 160.77 KB 2020-09-01 10:36:00
An Adobe Acrobat file 2020.08.31 - HCL nr. 26 privind aderarea Comunei Braniștea la Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Audit-MH 151.13 KB 2020-09-01 10:35:58
An Adobe Acrobat file 2020.08.31 - HCL nr. 25 privind desemnare reprezentant consiliu local in consiliu de administratie Școala Gimnazială Braniștea 134.21 KB 2020-09-01 10:35:55
An Adobe Acrobat file 2020.07.30 - HCL nr. 24 privind achiziția de servicii în vederea implementării Registrului Electronic Național al Nomenclaturii Stradale 146.21 KB 2020-07-30 15:21:40
An Adobe Acrobat file 2020.07.30 - HCL nr. 23 privind completarea Inventarului domaniului public al Comunei Branistea 214.72 KB 2020-07-30 15:21:36
An Adobe Acrobat file 2020.06.29 - HCL nr. 22 privind mandatarea reprezentantului in AGA Management și Servicii de Apă și Canalizare Mehedinți 180.18 KB 2020-06-29 15:28:14
An Adobe Acrobat file 2020.06.29 - HCL nr. 21 privind rectificarea bugetului și actualizarea listei de investiții pe anul 2020 1.7 MB 2020-06-29 15:28:13
An Adobe Acrobat file 2020.06.29 - HCL nr. 20 privind alegere presedinte de sedinta pe perioada iunie - august 2020 150.58 KB 2020-06-29 15:28:10
An Adobe Acrobat file 2020.05.28 - HCL nr. 19 privind rectificarea Bugetului Comunei Braniștea și actualizarea listei de investiții pe anul 2020 1.37 MB 2020-05-28 14:45:13
An Adobe Acrobat file 2020.05.28 - HCL nr. 18 privind validarea mandatului de conslier local al domnului TICANĂ CONSTANTIN-DANIEL 140.04 KB 2020-05-28 14:45:06
An Adobe Acrobat file 2020.04.30 - HCL nr. 17 privind constatarea incetării de drept a mandatului de consilier local Ticana Nicolae 131.92 KB 2020-04-30 13:57:09
An Adobe Acrobat file 2020.04.30 - HCL nr. 16 privind aprobarea incredințării directe a contractului de servicii salubrizare 392.63 KB 2020-04-30 13:57:07
An Adobe Acrobat file 2020.04.30 - HCL nr. 15 privind aprobare cont de executie la 31.03.2020 152.75 KB 2020-04-30 13:57:05
An Adobe Acrobat file 2020.04.30 - HCL nr. 14 privind aprobarea Regulamentului de Organizare și funcționare a consiliul local 512.09 KB 2020-04-30 13:57:02
An Adobe Acrobat file 2020.04.30 - HCL nr. 13 privind aprobarea Regulamentului de Organizare și Funcționare al Aparatului de specialitate al primarului 387.21 KB 2020-04-30 13:56:58
An Adobe Acrobat file 2020.03.16 - HCL nr. 12 privind aprobarea Organigramei și a Statului de funcții și personal pe anul 2020 203.74 KB 2020-03-16 14:24:58
An Adobe Acrobat file 2020.03.16 - HCL nr. 11 privind aprobare obiectiv de investiții ”Amenajare locuri de joacă înComuna Braniștea, județul Mehedinți” 155.13 KB 2020-03-16 14:24:46
An Adobe Acrobat file 2020.03.16 - HCL nr. 10 privind aprobarea Regulamentului de măsuri metodologice, organizatorice privind circulația proiectelor de hotărâre 310.74 KB 2020-03-16 14:24:21
An Adobe Acrobat file 2020.03.16 - HCL nr. 9 privind aprobarea casării autoturismului Dacia Logan și achiziție autoturism nou prin Programul RABLA 126.88 KB 2020-03-16 14:23:51
An Adobe Acrobat file 2020.02.18 - HCL nr. 8 privind aprobarea bugetului si a listei de investitii al Comunei Branistea pe anul 2020 683.04 KB 2020-02-20 16:38:21
An Adobe Acrobat file 2020.02.18 - HCL nr. 7 privind alegerea presedintelui de sedinta pe perioada martie 2020 - mai 2020 156.91 KB 2020-02-20 16:38:16
An Adobe Acrobat file 2020.02.18 - HCL nr. 6 privind aprobarea Regulamentului acordare legitimatie de parcare pentru persoane cu handicap 389.72 KB 2020-02-20 16:38:12
An Adobe Acrobat file 2020.02.18 - HCL nr. 5 privind aprobare Regulament Compartiment de Asistență Socială 750.12 KB 2020-02-20 16:38:05
An Adobe Acrobat file 2020.02.18 - HCL nr. 4 privind planul de acțiuni de interes local pentru beneficiarii de ajutor social 239.91 KB 2020-02-20 16:37:49
An Adobe Acrobat file 2020.01.31 - HCL nr. 3 privind aprobarea contului de execuție la 31 decembrie 2020 410.04 KB 2020-01-31 13:56:18
An Adobe Acrobat file 2020.01.31 - HCL nr. 2 privind amanarea instituirii taxei de salubrizare 61.59 KB 2020-01-31 13:54:11
An Adobe Acrobat file 2020.01.08 - HCL nr. 1 privind acoperirea temporară a golurilor de casă 47.77 KB 2020-01-08 09:16:08
An Adobe Acrobat file 2019.12.30 - HCL nr. 44 privind valorile impozabile, impozitele, taxele locale și alte taxe asimilate aplicabile în Comuna Braniștea în anul 2020 1.12 MB 2019-12-30 10:26:22
An Adobe Acrobat file 2019.12.30 - HCL nr. 45 privind reorganizarea rețelei școlare a unităților de învățământ pentru anul 2020-2021 72.99 KB 2019-12-30 10:26:22
An Adobe Acrobat file 2019.12.24 - HCL nr. 43 privind rectificarea Bugetului Comunei Braniștea pe anul 2019 2.14 MB 2019-12-24 08:29:30
An Adobe Acrobat file 2019.04.25 - HCL nr. 15 privind aprobarea organizării unor evenimente speciale, nunți, botezuri pe Stadionul comunal 49.26 KB 2019-12-19 09:03:05
An Adobe Acrobat file 2019.12.16 - HCL nr. 42 privind rectificarea Bugetului Comunei Braniștea pe anul 2019 2.19 MB 2019-12-19 08:54:55
An Adobe Acrobat file 2019.12.16 - HCL nr. 41 privind acceptarea sumei de 5000 lei cu titlu de sponsorizare 55.27 KB 2019-12-19 08:54:54
An Adobe Acrobat file 2019.11.28 - HCL nr. 36 privind aprobarea amenajamentului pastoral 76.21 KB 2019-11-30 13:08:09
An Adobe Acrobat file 2019.11.28 - HCL nr. 37 privind acordare ajutor de înmormântare pentru Flaimoc Antonina 55.66 KB 2019-11-30 13:08:09
An Adobe Acrobat file 2019.11.28 - HCL nr. 38 privind reorganizarea Serviciului Voluntar pentru Situații de Urgență 1013.55 KB 2019-11-30 13:08:09
An Adobe Acrobat file 2019.11.28 - HCL nr. 40 privind alegerea președintelui de ședință pentru perioada decembrie 2019 - februarie 2020 55.37 KB 2019-11-30 13:08:09
An Adobe Acrobat file 2019.11.28 - HCL nr. 39 privind mandatarea reprezentantului UAT Braniștea să voteze în AGA Apă și Canalizare Mehedinți 79.33 KB 2019-11-30 13:08:09
An Adobe Acrobat file 2019.11.18 - HCL nr. 35 privind rectificarea Bugetului Comunei Branistea pe anul 2019 2.22 MB 2019-11-18 12:13:37
An Adobe Acrobat file 2019.10.29 - HCL nr. 34 privind aprobarea conturilor de execuție la 30 septembrie 2019 449.65 KB 2019-10-29 18:01:02
An Adobe Acrobat file 2019.09.27 - HCL nr. 33 privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici aprobati la faza SF prin HCL nr.29:29.08.2019 63.79 KB 2019-09-27 10:32:55
An Adobe Acrobat file 2019.09.19 - HCL nr. 31 privind desemnarea reprezentantului consiliului local în Consiliul de administratie al Scolii Gimnaziale Branistea 51.92 KB 2019-09-19 15:24:03
An Adobe Acrobat file 2019.09.19 - HCL nr. 32 privind rectificarea bugetului Comunei Branistea si actualizarea listei de investiții pe anul 2019 3.42 MB 2019-09-19 15:23:22
An Adobe Acrobat file 2019.09.19 - HCL nr. 30 privind alegerea presedintelui de seidnță pentru perioada septembrie - noiembrie 2019 51.6 KB 2019-09-19 15:23:22
An Adobe Acrobat file 2019.08.29 - HCL nr. 27 privind mandatare reprezentant sa voteze in AGA Apa si Canalizare Mehedinti 97.99 KB 2019-08-29 14:51:04
An Adobe Acrobat file 2019.08.29 - HCL nr. 28 privind aprobarea Organigramei, a statului de functii si numarului de personal 296.33 KB 2019-08-29 14:51:04
An Adobe Acrobat file 2019.08.29 - HCL nr. 29 privind aprobare SF și indicatori tehnico-economici ”Construire garaj utilaje agricole ISU” 65.63 KB 2019-08-29 14:51:04
An Adobe Acrobat file 2019.08.29 - HCL nr. 26 privind aprobarea Planului de masuri pentru colectare selectiva deseuri in institutie 317.31 KB 2019-08-29 14:51:03
An Adobe Acrobat file 2019.08.21 - HCL nr. 25 privind rectificarea Bugetului Comunei Branistea si actualizarea listei de investitii pe anul 2019 3.08 MB 2019-08-21 15:51:38
An Adobe Acrobat file 2019.07.10 - HCL nr. 22 privind rectificarea Bugetului Comunei Branistea si actualizarea listei de investitii 3.15 MB 2019-07-11 15:26:50
An Adobe Acrobat file 2019.07.10 - HCL nr. 23 privind organizarea manifestarilor de recreere prilejuite de Sf. Ilie 42.28 KB 2019-07-11 15:26:50
An Adobe Acrobat file 2019.07.10 - HCL nr. 24 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru investitia ”Modernizare infrastructura transport” 192.68 KB 2019-07-11 15:26:50
An Adobe Acrobat file 2019.06.19 - HCL nr. 20 privind rectificarea Bugetului Comunei Branistea si actualizarea listei de investitii 3.44 MB 2019-06-24 11:51:54
An Adobe Acrobat file 2019.06.19 - HCL nr. 21 privind aprobarea masurilor necesare pentru interzicerea aruncarii sau gestionarii necontrolate a deseurilor 191.2 KB 2019-06-24 11:51:54
An Adobe Acrobat file 2019.05.30 - HCL nr. 19 privind completarea Inventarului domeniului public al Comunei Branistea 177.64 KB 2019-05-31 10:14:54
An Adobe Acrobat file 2019.05.21 - HCL nr. 16 privind rectificarea Bugetului Comunei Branistea si actualizarea listei de investitii pe anul 2019 3.12 MB 2019-05-24 09:28:35
An Adobe Acrobat file 2019.05.21 - HCL nr. 18 privind stabilire suprafata pasune 84.67 KB 2019-05-24 09:28:34
An Adobe Acrobat file 2019.05.21 - HCL nr. 17 privind aprobarea modificarii Contractului de delegare a Servicului de alimentare cu apa si canalizare 63.03 KB 2019-05-24 09:28:33
An Adobe Acrobat file 2019.04.17 - HCL nr. 12 privind modificarea Inventarului domeniului public al Comunei Branistea 157.35 KB 2019-05-02 13:19:23
An Adobe Acrobat file 2019.04.17 - HCL nr. 13 privind aprobarea incredintarii directe a contractului de servicii de salubrizare 715.08 KB 2019-05-02 13:19:23
An Adobe Acrobat file 2019.04.17 - HCL nr. 11 privind aprobarea Bugetului și a listei de investitii a Comunei Branistea pe anul 2019 2.81 MB 2019-05-02 13:19:23
An Adobe Acrobat file 2019.04.17 - HCL nr. 14 privind votul reprezentantului Consiliului Local Branistea în AGA ADIS Mehedinți 106.87 KB 2019-05-02 13:19:23
An Adobe Acrobat file 2019.03.29 - HCL nr. 10 privind aprobare documentatie concesiune serviciu salubrizare 154 KB 2019-04-01 14:41:56
An Adobe Acrobat file 2019.03.29 - HCL nr. 9 privind acordare ajutor inmormantare Flaimoc Antonina 55.34 KB 2019-04-01 14:41:56
An Adobe Acrobat file 2019.01.07 - HCL nr. 2 privind reorganizarea rețelei școlare a unităților de învățământ preuniversitar de stat 79.06 KB 2019-03-07 09:01:38
An Adobe Acrobat file 2019.01.07 - HCL nr. 3 privind aprobarea modificării Actului constitutiv al ADI Apă și Canalizare Mehedinti 73.87 KB 2019-03-07 09:01:38
An Adobe Acrobat file 2019.02.18 - HCL nr. 5 privind actualizarea devizului Modernizare drumuri PNDL 352.74 KB 2019-03-07 08:53:00
An Adobe Acrobat file 2019.02.18 - HCL nr. 6 privind aprobarea concesionarii terenului in suprafata de 1000 m2 - Punct Gutui 730.75 KB 2019-03-07 08:53:00
An Adobe Acrobat file 2019.02.18 - HCL nr. 7 privind mandatarea domnului Blagniceanu Ionut sa voteze la SECOMS SA 66.56 KB 2019-03-07 08:53:00
An Adobe Acrobat file 2019.02.18 - HCL nr. 4 privind anulare procedura licitatie salubrizare 138.9 KB 2019-03-07 08:52:59
An Adobe Acrobat file 2019.02.18 - HCL nr. 8 privind aprobarea Planului Urbanistic General (PUG) și a Regulamentului Local de Urbanism 54.86 KB 2019-03-07 08:51:18
An Adobe Acrobat file 2019.01.07 - HCL nr. 1 privind acoperirea temporara a golurilor de casa 129.23 KB 2019-03-05 15:27:36
'

Mai multe din această categorie: « Proiecte de hotarare Minute »