Informatii publice

Documente, formulare, avizier electronic si multe alte informatii de interes le puteti gasi aici.

 

Anunț

examen promovare în grad profesional

În conformitate cu prevederile art. VII, alin. 38 din OUG nr. 121/2023 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind codul administrativ, precum și pentru modificarea art. III din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 191/2022 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind codul administrativ și ale Anexei nr. 10 la Ordonanța de urgență nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare, Primăria Comunei Braniștea organizează examenul de promovare în gradul profesional imediat superior celui deținut pentru funcționarii publici de execuție din cadrul aparatului propriu, care îndeplinesc condițiile de participare.

Condiții de participare la examen

La examen pot participa funcționarii publici numiți în funcțiile publice de execuție care își desfășoară activitatea în cadrul aparatului de specialitate al Primarului Comunei Braniștea și care îndeplinesc condițiile cumulative prevăzute la art. 479, alin. 1, cu excepția literei b, din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, respectiv:

 1. să aibă cel puțin 3 ani vechime în gradul profesional al funcției publice din care promovează; 
 2. să fi obținut cel puțin calificativul "bine" la evaluarea performanțelor individuale în ultimii 2 ani de activitate;
 3. să nu aibă o sancțiune disciplinară neradiată.

Dosarele de înscriere la examen se depun la sediul Primăriei Comunei Braniștea, str. Mihai Viteazul, nr. 20, la Secretarul General al Comunei Braniștea în termen de 20 de zile de la data afișării anunțului, respectiv 15.02.2024 – 07.03.2024, luni – vineri, în intervalele orare 0800 – 1600 și trebuie să conțină în mod obligatoriu următoarele documente:

 1. formularul de înscriere prevăzut la art. 137, lit. b din anexa nr. 10 la OUG nr. 57/2019;
 2. copie de pe carnetul de muncă sau adeverință eliberată de compartimentul de resurse umane în vederea atestării vechimii în gradul profesional din care se promovează;
 3. copii de pe rapoartele de evaluare a performanțelor profesionale individuale din ultimii 2 ani în care funcționarul public s-a aflat în activitate;
 4. adeverință eliberată de compartimentul de resurse umane în vederea atestării situației disciplinare a facționarului public, în care se menționează expres dacă acestuia i s-a aplicat o sancțiune disciplinară, care să nu fi fost radiată.

Copiile actelor de mai sus se prezintă fie legalizate, fie însoțite de documentele originale, caz în care se certifică pentru conformitate de către secretarul comisiei de concurs.

Formularul de înscriere se poate descărca de pe site-ul primăriei – www.branistea.ro, secțiunea Informații publice – Concursuri.

Calendarul de desfășurare a concursului

Probele stabilite pentru concurs/examen sunt:

 1. selecția dosarelor;
 2. proba scrisă;
 3. interviu

Selecția dosarelor de înscriere va avea loc în perioada 08.03.2024 – 14.03.2024.

Proba scrisă a concursului/examenului de promovare în gradul profesional imediat superior celui deținut se va susține se va susține în data de 25.03.2024, ora 1000. Proba scrisă poate consta în soluționarea unor teste grilă.

Interviul se va susține în termen de maxim 5 zile lucrătoare de la data susținerii probei scrise, pentru candidații declarați ”ADMIS” la proba scrisă. Data, ora și locul susținerii interviului se vor afișa obligatoriu odată cu rezultatele la proba scrisă.

Relații suplimentare se pot obține la: Secretarul General al Comunei Braniștea – domnul Blăgniceanu Ionuț, telefon 0252395190 sau la e-mail: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea..

 Afișat în data de 15 februarie 2024, la sediul primăriei și pe pagina de internet www.clbranistea.ro.

 

 

 

Primar

Ion MARIN

Adresa

Strada Principala, cod 227491, comuna Branistea

 • Telefon +40 252 395 190

 • e-mail: secretar@clbranistea.ro

 • Website: www.clbranistea.ro

Newsletter

Aboneaza-te pentru a primi cele mai noi informatii

Search