Telefon informatii: 0252-395190

Blăgniceanu Ionuț - ocupă funcția de Secretar General al UAT Comuna Braniștea din data de 01.12.2014. Atribuțiile secretarului general al…
Documentele ce atesta structura organizatorica a primariei comunei Branistea ' '
Lista dispozitiilor primarului comunei Branistea pe anul in curs o aveti detaliata in tabelul de mai jos:
Lista documentelor emise de departamentul taxe si impozite al primariei Branistea pe anul in curs o aveti detaliata in tabelul…
RAPORT ANUAL CU PRIVIRE LA STAREA ECONOMICĂ, SOCIALĂ ŞI DE MEDIU A COMUNEI BRANIŞTEA ' '