Confidentialitate si GDPR

I. Datele operatorului de date:

Nume institutie: Primaria Comunei Branistea
Sediu: Adresa: Strada Principala, cod 227491, comuna Branistea, Judetul Mehedinți
Cod Unic de Identificare: 4426522
Contact e-mail: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.
Nr. telefon: +40 252 395 190
(denumit în continuare: Primaria Comunei Branistea


II. Dispoziții generale

Noi la Primaria Comunei Branistea respectăm viața privată a clienților, utilizatorilor serviciilor noștri, precum și celor care sunt interesați de serviciile noastre, și celelalte persoane din fotografii (denumiți în continuare: Persoane implicate). Toate datele cu caracter personal furnizate de Persoanele implicate servesc la îmbunătățirea ofertelor/serviciilor noastre. Protecția și securitatea datelor cu caracter personal ale Persoanelor implicate au importanță deosebită pentru Primaria Comunei Branistea. Primaria Comunei Branistea tratează cu prioritate protecția datelor cu caracter personale ale Persoanelor implicate prin tot procesul de promovare. Colegii noștri au obligația de a păstra caracterul personal (confidențialitatea) datelor personale, precum și de a respecta prevederile legale pentru protecția datelor.
Prezenta Broșură privind protecția datelor conține, conform art. 13 al GDPR, care dintre datele cu caracter personal ale Persoanelor implicate vor fi înregistrate în cadrul vizitei paginii noastre web, în cadrul utilizării serviciilor noastre online, precum și în ce fel vor fi utilizate datele colectate. Prezenta Broșură privind protecția datelor nu produce efecte asupra serviciile și gestionarea datelor paginilor web pentru care există referințe pe pagina noastră web. În cazul serviciilor menționate anterior, vor prevala dispozițiile broșurii privind protecția datelor a părților terțe care operează paginile respective, iar Primaria Comunei Branistea nu își asumă niciun fel de responsabilitate pentru gestionările de date ale paginilor menționate.


III. Gestionarea și prelucrarea datelor cu caracter personale ale Persoanelor implicate

În cazul în care Persoana implicată vizitează pagina noastră, furnizorul nostru de servicii web colectează și stochează temporar, conform setărilor implicite de navigare, anumite date cu caracter personal ale Persoanelor implicate, ca de exemplu: adresa IP, software-ul de încărcare utilizat pentru inregistrarea contului (ActiveX, Flash, Java etc.), Session_ID-ul necesar pentru identificarea și gestionarea contactului, precum și data și ora exactă a vizitei site-ului nostru. Conform prevederilor legale, aceste date cu caracter personal vor fi șterse din arhivă după terminarea utilizării paginii în mod automat. Pe lângă prevederile de mai sus, datele cu caracter personal vor fi păstrate (stocate) doar în cazul în care Persoana implicată le furnizează din propria voință, individual, de ex. în cadrul înregistrării pe site-ul web, înscrierii în secțiunea dedicată testării sau a înscrierii la cursurile noastre sau evenimentele online puse la dispoziție de Primaria Comunei Branistea.
Imaginile Persoanelor implicate, vor fi stocate în galeria online pe termen nedefinit calculate de la încărcarea (upload) lor pe site, cu scopul prelucrării/pregătirii acestora, și vor putea fi vizualizate exclusiv de clienții, utilizatorii noștri și vizitatorii site-ului, în funcție de tipul Persoanei Implicate și statutul acesteia în cadrul Primaria Comunei Branistea. În afară de acestea, Primaria Comunei Branistea asigură un spațiu de stocare online (memorie albume) pentru clienții, utilizatorii săi, pe care aceștia îl pot folosi liber pentru a păstra, a stoca fotografiile lor pentru un timp îndelungat. Clienții, utilizatorii pot șterge oricând fotografiile lor din galeria online sau din memoria albumelor, și dacă doresc își pot face fotografiile accesibile și persoanelor terțe.
După terminarea (realizarea) anului școlar, fotografiile Persoanelor implicate vor fi păstrate în arhivă pe termen nedefinit, cu acordul Persoanei Implicate pentru a putea prelucra (gestiona) eventualele reclamații sau continuării colaborării cu Persoana Implcată și în anii următori. În cazul în care Persoana Implicată nu mai dorește colaborarea cu noi, fotografiile și datele persoanale aferente contului său vor fi șterse definitiv (irevocabil).


IV. Transferul datelor

Datele sensibile, cum ar fi cele de înregistrare, parola, datele de adresă, informațiile privind activitatea în site-ul nostru, datele ce conțin adresele personale ale Persoanelor Implicate vor fi transferate în mod exclusiv prin conexiuni criptate (HTTPS / SSL) și vor fi stocate în mod exclusiv pe servere securizate.
Pentru asigurarea disponibilității adecvate a serviciului nostru de relații cu clienții, ocazional suntem ajutați de prestatori externi. Prestatorii externi au obligația de a declara că vor înregistra, gestiona și/sau prelucra datele cu caracter personal transferate de Primaria Comunei Branistea și gestionate sau prelucrate de aceștia în conformitate cu prevederile GDPR, iar Primaria Comunei Branistea verifică în mod regulat respectarea prevederilor, și îndeplinirea în mod complet a cerințelor de protecție a datelor. Prestatorii externi pot avea acces la toate datele cu caracter personal doar în urma unui acord de colaborare în concordanța cu prevederile GDPR privind confidențialitatea datelor cu caracter personal.
Pentru prelucrarea/desfășurarea înregistrării conturilor, transferăm datele necesare în format scris, acolo unde este cazul.
Transferul datelor cu caracter personal către alte instituții de stat se va efectua doar în cadrul prevederilor legale obligatorii. Datele personale ale Persoanelor implicate nu vor fi divulgate (declasificate) persoanelor terțe (private) decât cu acordul expres al acestora.


V. Principiul limitării scopului

Datele cu caracter personal furnizate de către Persoanele implicate vor fi folosite pentru îndeplinirea și prelucrarea înregistrarii activității în cadrul serviciilor online Primaria Comunei Branistea. Datele cu caracter personal ale Persoanelor implicate vor fi utilizate conform legislației de protecție a datelor curente, în mod exclusiv cu scop legat de prelucrarea datelor și pentru protejarea intereselor legitime de afaceri, în special pentru administrarea tehnică a paginilor web. Utilizăm datele cu caracter personal ale Persoanelor implicate pentru sondaje de opinie publică, și în scopuri de promovare doar în cazul în care Persoana implicată și-a dat consimțământul în prealabil, cu condiția că Persoana implicate are dreptul de a-și revoca oricând consimțământul.


VI. Buletin informativ

În cazul în care Persoana implicată se înscrie și se abonează la buletinul nostru informativ, utilizăm adresa de e-mail a sa, până în momentul în care Persoana implicată se dezabonează. Dezabonarea de la buletinul informativ este posibilă oricând, printr-un link al buletinului care deservește acest scop. Conform prevederilor de protecție a datelor în vigoare, Persoanele implicate au dreptul de a solicita informații despre datele lor stocate, în mod gratis, și au dreptul la solicitarea corectării, blocării și ștergerii datelor lor.


VII. Utilizarea cookie-urilor

Pentru a face pagina noastră web mai atractivă (pentru vizitatori) și pentru a face posibile unele funcții, utilizăm așa-numite ookie-uri pe unele pagini. Acestea sut niște fișiere cu texte, descărcate pe calculatorul utilizatorului paginii. O parte din cookie-urile utilizate de noi sunt șterse automat după terminarea sesiunii de navigare, adică după închiderea browser-ului (acestea sunt așa-numite cookie-uri de sesiune). Alte cookie-uri rămân pe calculator și ne permit nouă sau instituțiilor partenere să recunoască browser-ul utilizatorului cu ocazia următoarei vizite (cookie-uri permanente). Prelucrarea datelor este bazată pe art. 6 alin. (1) lit. a) și f) al GDPR. Vă puteți seta browser-ul să vă informeze despre descărcarea cookie-urilor, sau să excludă acceptarea cookie-urilor în unele cazuri sau în general. Lipsa acceptării cookie-urilor poate limita accesibilitatea și funcționalitatea anumitor pagini ale site-ului nostru.
Colectarea de date anonime de utilizatori
Pe această pagină web, Google Inc. efectuează colectare și stocare de date cu caracter personal cu scopuri de marketing și optimizare, prin tehnologie de analize web; însă în cadrul acestora, utilizatorii nu sunt identificați după nume, datele sunt utilizate pentru analiza comportamentului vizitatorilor (de ce sunt ei interesați) numai după pseudonimizare, cu scopul îmbunătățirii serviciilor noastre și dezvoltării conform cerințelor clienților. Acestea sunt fișiere cu text scurte, care sunt stocate pe calculatorul vizitatorului paginii web, iar în cazul în care vizitează pagina noastră din nou, aceasta recunoaște vizitatorul. Profilurile pseudonimizate ale utilizatorilor nu vor fi unificate (conectate) cu datele cu caracter personal ale purtătorului pseudonimului, decât cu acordul concret și expres al Persoanei implicate.
Mai multe informații despre condițiile de utilizare și protecția datelor pot fi vizualizate aici:
Google Inc.: http://www.google.com/intl/de/policies/privacy/partners/


VIII. Securitatea gestionării datelor

Primaria Comunei Branistea asigură securitatea adecvată a datelor cu caracter personal, precum și protecția acestora împotriva gestionării, pierderii accidentale, ștergerii sau daunelor ilicite prin implementarea unor măsuri tehnice și/sau organizatorice potrivite. Procedurile noastre de securitate sun întotdeauna verificate pentru a urma dezvoltările tehnologice.


IX. Drepturile Persoanelor implicate

Conform prevederilor GDPR, Persoana implicată are următoarele drepturi aferente datelor sale cu caracter personal:
1. Dreptul la acces al Persoanei implicate (dreptul la informații)
Are dreptul de a solicita informații despre desfășurarea prelucrării datelor sale cu caracter personal (dacă sunt sau nu prelucrate). În cazul în care sunt prelucrare, are dreptul de a solicita informațiile prevăzute în art. 15 al GDPR.
2. Dreptul la corectare și ștergere
Are dreptul de a solicita corectarea fără întârziere a datelor cu caracter personal inexacte/incorecte, și dacă este cazul, să solicite completarea datelor cu caracter personal incomplete.
Are dreptul de a solicita ștergerea imediată a datelor sale cu caracter personal, cu condiția că există vreuna din motivele prezentate în art. 17 al GDPR – de exemplu dacă datele cu caracter personal nu mai sunt necesare pentru scopul pentru care au fost colectate inițial.
3. Dreptul la limitarea prelucrării datelor
Are dreptul de a solicita limitarea prelucrării datelor, în cazul în care există condițiile prevăzute de art. 18 al GDPR – de exemplu dacă a avut obiecție împotriva prelucrării datelor, pe perioada unei eventuale verificări.
4. Dreptul la portabilitatea datelor
În cazuri determinate, prezentate în art. 20 al GDPR, are dreptul de a-și primi datele cu caracter personal într-un format structurat, răspândit și citibil în format electronic, precum și de a transmite aceste date persoanelor terțe.
5. Dreptul la obiecție
Din motive legate de propria situație, are drept de obiecție împotriva prelucrării datelor, în baza art. 6 alin. 1 pct. f) al GDPR (prelucrarea datelor aferentă păstrării intereselor legitime). Nu îi vom prelucra datele cu caracter personal în continuare, cu excepția cazurilor în care există motive legitime demonstrabile cu caracter obligatoriu, prioritare față de interesele, drepturile și libertățile Persoanei implicate, sau care sunt legate de prezentarea, validarea sau protecția unor revendicări legale.


X. Dreptul la remediere, informații cu privire la remediere

În cazul în care Persoana implicată consideră că Primaria Comunei Branistea i-a încălcat vreuna dintre drepturile legate de protecția datelor cu caracter personal, îi cerem să ne contacteze la adresa de e-mail info@Primaria Comunei Branistea.hu, pentru a putea remedia eventuala încălcare de drept.
Remediere prin instanță:
În cazul încălcării drepturilor Persoanei implicate, aceasta poate iniția o acțiune în instanță împotriva Primaria Comunei Branistea. Instanța va trata cazul cu prioritate. Soluționarea procesului intră în sfera de competență a instanței. Procesul poate fi inițiat – conform alegerii Persoanei implicate – și la instanța competentă la domiciliul sau locului de reședință a Persoanei implicate.
Demersul autorității:
Persoana implicată poate face reclamație sau poate solicita informații și de la Autoritate:
Denumire: Autoritatea Naţională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal
Sediu: B-dul G-ral. Gheorghe Magheru 28-30, Sector 1, cod postal 010336, Bucuresti, Romania
Email: anspdcp[at]dataprotection.ro
Telefon: +40.318.059.211
Pagină web: http://www.dataprotection.ro/

Adresa

Strada Principala, cod 227491, comuna Branistea

  • Telefon +40 252 395 190

  • e-mail: secretar@clbranistea.ro

  • Website: www.clbranistea.ro

Newsletter

Aboneaza-te pentru a primi cele mai noi informatii

Search