Telefon informatii: 0252-395190

Proiecte

Lista proiectelor consiliului local Branistea pe anul in curs o aveti detaliata in tabelul de mai jos:

 

DOTAREA CU MOBILIER, MATERIALE DIDACTICE SI ECHIPAMENTE DIGITALE A UNITATII DE INVATAMANT PREUNIVERSITAR SCOALA GIMNAZIALĂ BRANISTEA”

Primăria Comunei Braniștea a obținut finanțarea Proiectului cu titlul „DOTAREA CU MOBILIER, MATERIALE DIDACTICE SI ECHIPAMENTE DIGITALE A UNITATII DE INVATAMANT PREUNIVERSITAR SCOALA GIMNAZIALĂ BRANISTEA”, cod F-PNRR-Dotari-2023-0064, acordată Beneficiarului, prin Unitatea Executivă pentru Finanțarea Învățământului Superior, a Cercetării, Dezvoltării și Inovării, în cadrul apelului ”Dotarea cu mobilier, materiale didactice și echipamente digitale a unităților de învățământ preuniversitar și a unităților conexe”, prin PNRR\ Pilonul VI. Politici pentru noua generație\ Componenta C15: Educație\Reforma 4. Crearea unei rute profesionale complete pentru învățământul tehnic superior \Investiția 13. Echiparea laboratoarelor informatice din școlile de educație și formare profesională (EFP) și \Investiția 14. Echiparea atelierelor de practică din unitățile de învățământ profesional și tehnic și Reforma 5. Adoptarea cadrului legislativ pentru digitalizarea educației\ Investiția 9. Asigurarea echipamentelor și a resurselor tehnologice digitale pentru unitățile de învățământ precum și Reforma 6. Actualizarea cadrului legislativ pentru a asigura standarde ecologice de proiectare, construcție și dotare în sistemul de învățământ preuniversitar\ Investiția 11. Asigurarea dotărilor pentru sălile de clasă preuniversitare și laboratoarele/atelierele școlare.

 

 

 

 

 

Anul 2021-2022

 

ACTIVITĂȚI UAT BRANIȘTEA 2021 - 2022

ACTIVTĂȚI UAT BROȘTENI 2021 - 2022

ACTIVITĂȚI BOYNITSA 2021 - 2022

 

 

 

ANUL 2020

PROIECT ”PARTNERS IN SAFETY”

 

 

 

ANUNȚ FINALIZARE PROIECT


 

BROȘURĂ


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Proiectul „Parteneri în siguranță”- ROBG 125- Managementul Comun al Riscurilor în Caz de Dezastre Naturale: 
 
U.A.T. Comuna Braniștea, județul Mehedinți a implementat cu succes proiectul Partners in Safety unde a avut rolul de beneficiar lider. Proiectul a fost implementat pe durata a trei ani calendaristici și a avut ca parteneri U.A.T. Comuna Braniștea, Județul Mehedinți, Municipalitatea Boynitsa, Vidin, Bulgaria și U.A.T Comuna Broșteni, Județul Mehedinți.
Proiectul are două direcții structurale, una tangibilă și directă, și una intangibilă și indirectă, ambele fiind însă în egală măsură importante. Pe de-o parte, partenerii au achiziționat echipamente corespunzătoare reacției în caz de situații de urgență astfel încât acțiunile de prevenție să fie semnificativ îmbunătățite, iar infrastructura de standarde înalte să contribuie la minimizarea, controlul și depășirea consecințelor vicisitudinilor. În completarea componentei tehnice, parteneriatul Braniștea-Broșteni-Boynitsa a dezvoltat și un set uniform de proceduri și măsuri pentru coordonarea și implementarea activităților de protecție împotriva vicisitudinilor naturale.
Scopul sistemului comun de gestionare a riscurilor este ca cei trei parteneri să împărtășească experiență, resurse și competențe și să gestioneze împreună situații de urgență. În cadrul sistemului, partenerii fac schimb de informații în timp real, sunt planificate instruiri comune, simulări și alte inițiative, al căror scop este menținerea și îmbunătățirea disponibilității pentru a face față situațiilor de urgență prin metode, dotări îmbunătățite.
O parte importantă a sistemului este reprezentată de implicarea părților interesate (instituții, voluntari, ONG-uri, întreprinderi etc.) și implicarea acestora în gestionarea riscurilor, astfel încât să se asigure cel mai bun și mai eficient răspuns atunci când este necesar.
Deși nu există o graniță fizică comună între partenerii din cadrul proiectului, Braniștea, Broșteni și Boynitsa împărtășesc o expunere similară în fața dezastrelor naturale, cu precădere în fața ninsorilor abundente, a inundațiilor și a riscurilor asociate acestora, dar și în fața unor potențiale situații extreme cauzate de accidente la Centrala Nucleară Kozlodui, Bulgaria. Elaborarea și implementarea unui sistem comun de management al riscurilor ce are ca scop protejarea vieții și a bunurilor comunităților este deplin indispensabil în identificarea articulată a acestor riscuri, dar și în planificarea și implementarea măsurilor caracteristice.
Avantajele unei astfel de structuri comune sunt:
• Asigurarea, dar și continua îmbunătățire a condițiilor de trai într-un mediu înconjurător fizic și social sustenabil
• Posibilitatea de a beneficia de expertiza unor profesioniști în domeniu în ceea ce privește gestionarea situațiilor extreme (oameni de știință, ingineri, antreprenori,
etc.)
• Minimizarea pericolelor asociate situațiilor de urgență, de punere în pericol a vieții, a mediului înconjurător, a activității economice, sociale și culturale din regiune
• Identificarea vulnerabilităților și a metodelor de contracarare a efectelor potențial dezastruoase
• Dezvoltarea competențelor și capacităților structurilor administrative și a executivului acestora
• Garantarea prosperității comunităților, inclusiv a dreptului la educație inițială și continuă
Aici veți regăsi Manualul sistemului de gestionare comună și Memorandumul de cooperare, dacă doriți să aflați cum puteți participa sau pentru orice alt tip de informații/colaborări în sectorul situațiilor de urgență, ne puteți contacta pe telefoanele listate pe website, respectiv: Telefon informații: 0252-395190. 
Proiectul Partners in Safety este finanțat în cadrul Axei prioritare: regiunea verde, obiectivul specific 3.1: îmbunătățirea gestionării comune a riscurilor în regiunea transfrontalieră a Programului de cooperare transfrontalieră Interreg VA România-Bulgaria 2014-2020, cofinanțat de Fondul European de Dezvoltare Regională și fondurile naționale ale României și Bulgariei.
 
 
 

 

 
 
 
 
FLYER


 

 

 

 

 

 

ANUL 2019

PROIECT ”PARTNERS IN SAFETY”

În cadrul Proiectului “Partners in Safety”, cod proiect 15.3.1.045, proiect finanțat prin Programul Interreg V-A România-Bulgaria, Axa prioritară nr. 3: O regiune sigură, Obiectivul specific 3.1: Pentru îmbunătățirea gestionării comune a riscurilor în zona transfrontalieră, Contract de finanțare nr. 28301/09.03.2017 au fost achiziționate următoarele echipamente necesare funcționării Serviciului Voluntar pentru Situații de Urgență:

  1. 10 costume de pompieri Profire 9B97 – preț 2510,25 lei/buc, fără TVA, de la II Chiriță Cristian Cătălin – RO33728435;
  2. 10 cagule de pompieri ignifigate 8B67 – preț 184 lei/buc, fără TVA, de la II Chiriță Cristian Cătălin – RO33728435;
  3. 10 perechi de bocanci de protecție pentru pompieri 2A06 – preț 739,23 lei/buc, fără TVA, de la II Chiriță Cristian Cătălin – RO33728435;
  4. 10 căști de pompieri  D460 – preț 933 lei/buc, fără TVA, de la II Chiriță Cristian Cătălin – RO33728435;
  5. 10 perechi de mănuși de pompieri din piele C408  – preț 304,25 lei/buc, fără TVA, de la II Chiriță Cristian Cătălin – RO33728435;
  6. 10 centuri de pompieri PB31 – preț 184 lei/buc, fără TVA, de la II Chiriță Cristian Cătălin – RO33728435;

       Total: 48547,3 lei la care se adaugă TVA 9224 lei

  1. 10 Stingătoare P50 – preț 595 lei/buc, fără TVA, de la SC SPANIND SRL – RO14946034.

       Total: 5950 lei, la care se adaugă TVA 1130,50 lei.

        PROIECT ”CONSTRUIRE GARAJ UTILAJE AGRICOLE ISU ȘI ÎMPREJMUIRE”
        În data de 17.10.2019 s-a semnat contractul pentru execuția unui garaj pentru utilajele Serviciului Voluntar pentru Situații de Urgență și autoturismele Primăriei Comunei Braniștea, cu SC MEDIA RAPID CONSTRUCT SRL, contract ce are o valoare de 429.911,91 lei fără TVA.
        Construcția va avea regim de înălțime de parter și destinația va fi de garaj și spații administrative. Garajul va cuprinde un singur spațiu interior cu suprafața de 239,40 m2 iar spațiul administrativ va cuprinde 2 birouri în suprafață totală de 35,44 m2, precum și un grup sanitar.        

 

        ANUL 2018

        PROIECT ”MODERNIZARE ILUMINAT PUBLIC STRADAL ÎN COMUNA BRANIȘTEA, JUDEȚUL MEHEDINȚI”
       In data de 07.09.2018 s-a semnat Contractul de finanțare prin Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale cu o valoare totală de 279.244,46 lei pentru obiectivul ”Modernizarea iluminatului public stradal în Comuna Braniștea” prin montarea a 279 de lămpi cu led în Satele Goanța și Braniștea. 
Prin modernizarea sistemului de iluminat public stradal al Comunei Braniștea s-a urmărit realizarea următoarelor obiective:
       1. ameliorarea securității, siguranței şi confortului cetățenilor pe timp de noapte, prin aducerea iluminatului stradal la valorile cantitative şi calitative din prescripțiile naţionale şi internaționale în domeniu;
       2. limitarea impactului asupra mediului:
       - prin alegerea de produse care utilizează mai puține materii prime, produse alcătuite din
materiale recuperabile;
       - reducerea consumului de energie electrică și, implicit, a gazelor cu efect de seră;
       3. atenția acordată durabilitătii produsului prin utilizarea de corpuri de iluminat care permit minimizarea cheltuielilor de întreținere;
       4. realizarea unui sistem de iluminat coerent, prin integrarea funcțiilor iluminatului public: funcționalitate și eficiență energetică.
 
       PROIECT ”MODERNIZARE DRUMURI DE INTERES LOCAL ÎN COMUNA BRANIȘTEA, JUDEȚUL MEHEDINȚI”
       În data de 09.07.2018 s-a semnat contractul de proiectare și execuție a 5,85 km de drumuri de interes local în Comuna Braniștea, județul Mehedinți. Valoarea totală a investiției se ridică la suma de 4.053.050,44 lei fără TVA, sumă care este asigurată prin Programul Național de Dezvoltare Locală (PNDL).

 

        ANUL 2017
 
       PROIECT ”PARTNERS IN SAFETY”
       În data de 16.03.2017 UAT Comuna Braniștea, a semnat contractul de finanțare alături de partenerii din UAT Comuna Broșteni, județul Mehedinți și Municipalitatea Boynitsa din Regiunea Vidin - Bulgaria, contract care are o valoare totală de 1.048.809,39 euro, prin Programul Interreg V-A România - Bulgaria 2014 - 2020, Axa prioritară nr. 3: O regiune sigură, Obiectivul specific 3.1.: Pentru îmbunătățirea gestionării comune a riscurilor în zona transfrontalieră. Proiectul vizează achiziția de echipamente corespunzătoare reacției în caz de situații de urgență, având ca scop dezvoltarea capacităţii operaţionale a acestor unități administrative.
       În cadrul acestui proiect, UAT Comuna Braniștea va achiziționa utilaje și echipamente în valoare totală de 431.316,26 euro, constând în:
       - autospecială de stins incendii;
       - buldoexcavator;
       - plug de zăpadă;
       - tractor;
       - remorcă.
 

Nume fisier Dimensiune Data & Ora